02-444-6000 ต่อ 1120-1123     02-444-0675

 

 

 

 

 
 
 • นางสาวปินัทธ์ ธนานนทศรี ถวายเครื่องกรองน้ำ ๕ เครื่องแด่ มมร

  2556-08-26 03:41:41
  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวปินัทธ์ ธนานนทศรี มีจิตศรัทธาถวายเครื่องกรองน้ำจำนวน ๕ เครื่อง...
  อ่านรายละเอียด

บทความ

 • "ธรรมยาตรามหากุศล" อุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ - สามเณร (มมร ร่วมกับวัดทองเนียม)
  อ่านรายละเอียด
 • ตปท.หวั่นเมกะโปรเจคท์ล่มเกาะติดการเมืองไทย-รัฐจนปัญญาได้แค่แจง
  อ่านรายละเอียด